Strange fruit fortunately not on them poplar trees Strange fruit
41. Strange fruit (fortunately not on them poplar trees) 2010, 20cm - 22cm
Hete pepertjes Hete pepertje
40. Hete pepertjes 2010, 14,5cm - 26cm
Rabarberbloesem met parkiettulpen Rabarberbloesem met parkiettulpen
39. Rabarberbloesem met parkiettulpen 2009 - 2010, 122cm - 61,5cm
Het purperen lintje Het purperen lintje
38. Het purperen lintje 2009, 40cm - 48cm
Zout Zout
37. Zout 2009, 26cm - 25cm
Winterroosje Winterroosje
36. Winterroosje 2008, 8,8cm - 12,3cm
Drie Herfstroosjes Drie Herfstroosjes
35. Drie Herfstroosjes 2008, 17,8cm - 17,8cm
Uitgetuimeld Uitgetuimeld
34. Uitgetuimeld 2008, 26cm - 45.5cm
Vier tulpen in drie flesjes Vier tulpen in drie flesjes
33 Vier tulpen in drie flesjes 2008, 35cm - 34cm
Ruuds flesje Ruuds flesje
32. Ruuds flesje 2007, 20cm - 35cm
Vanitasstilleven met brugmansia's Vanitasstilleven met brugmansia's
31. Vanitasstilleven met brugmansia's 2006 - 2007, 35cm - 35.2cm
Op het randje Op het randje
30. Op het randje 2006, 35.2cm - 22cm
Ga naar de volgende serie stillevens ga naar de volgende serie stillevens